SP400

این حرارت معمولاً حرارت یک کوره می باشد که بر اساس استاندارد برای خاک نسوز، دمایی برابر با 1500 درجه ی سانتیگراد دارد. به هر حال، در عمل، خاک های نسوز مورد استفاده در صنعت، نه تنها باید در برابر دماهای بالا مقاوم باشند، بلکه باید در برابر شوک های ناشی از گرم شدن و سرد شدن متوالی نیز مقاوم باشند. این ماده حاوی حداقل 18 % تا 30 درصد و گاهاً بیش از 30 % آلومیناست. این ماده ترکیبی از خواص رس ها و آلومینا را دارد. محصولات تولید شده از خاک نسوز، آجر نسوز نامیده می شود و در بسیاری از بخش های صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد. خاک نسوز معمولا به صورت بسترهای رسوبی در جریان های زغال سنگی، یافت می شود. اکثر خاک نسوزها، حالت پلاستیک دارند اما عموماً وجود خاک های رسی غیر پلاستیک و فلینتی به همراه این مواد موجب می شود تا این مواد قابلیت پلاستیک کمی داشته باشند.

توضیحات

خاک نسوز یا گل آتشخوار، یک نوع رس است که می توانند بدون ترک برداشتن و یا زجاجی شدن، در برابر آتش مقاومت کند
کاربرد : کاشی کف ، کاشی گرانیتی ، کاشی پرسیلاین مینرالوژی : کوارتز ،پیروفیلیت ،میکا-ایلیت،کائولینیت ،پلاژیو کلاز ،آلکالی فلدسپار ،روتیل ، هماتیت

توضیحات

خاک نسوز یا گل آتشخوار، یک نوع رس است که می توانند بدون ترک برداشتن و یا زجاجی شدن، در برابر آتش مقاومت کند
کاربرد : کاشی کف ، کاشی گرانیتی ، کاشی پرسیلاین مینرالوژی : کوارتز ،پیروفیلیت ،میکا-ایلیت،کائولینیت ،پلاژیو کلاز ،آلکالی فلدسپار ،روتیل ، هماتیت

آنالیز محصول

Sio2

AI203

Ti02

Fe203

Cao+Mgo

Na20

K20

So3

L.O.I

PI(atterberg)

pH

Refractoriness(c o)

T.E.C(a40-500)

53-60

27-28

≤1.5

5-8 

1

≤1.5

2.5

0.5

5.5-7.5

13-15     

6.5-8.6

1640       

       5.12 *10-6