بزرگترین معدن خاک نسوز خاورمیانه در فارس

بزرگترین معدن روباز خاک نسوز کشور و خاورمیانه با تولید روزانه حدود ۶ هزار تن خاک نسوز در استان فارس قرار دارد. خاک نسوز به خاک هایی گفته می شود که در دمای نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ درجه سانتی گراد بتواند خواص فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کند.مساحت معدن حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار است و بزرگترین معدن روباز خاک نسوز کشور و خاورمیانه است که به دلیل کیفیت و تنوع خاک در جهان کم نظیر است.

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک

ایران-شیراز

فراخوان‌ها

درخواست نمایندگی

کنترل کیفی

چارت سازمانی

خاک نسوز استقلال یک

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک چینی بهداشتی و صنایع وابسته