تماس با ما

شماره‌های بازرگانی

۰۹۱۷۷۵۱۸۴۷۲

شماره‌های پیامکی

۱۰۰۰۰۷۹۹۷

۰۹۱۷۳۵۲۷۱۴۸

شماره پشتیبانی
۰۹۱۷۱۵۰۵۱۶۱
شماره تلفن

۰۷۱۴۴۳۳۵۸۳۳

۰۷۱۴۴۳۳۷۹۹۷

آدرس ایمیل
info@esteghlalmine.com
فکس
۰۷۱۴۴۳۴۷۹۹۷
آدرس پستی
دفتر مرکزی: آباده بلوار استقلال چهارراه جوادیه ک-پ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵